klinische trials, Klinische Trial Logistiek, biological services - medisch logistiek en studie - trails

Klinische trials, medicijnen en medisch onderzoek moet aan wettelijke eisen voldoen

Covid-19 testen, klinisch onderzoeksmateriaal, bloedbuisjes, ziekenhuismateriaal en overig medisch materiaal moet aan wettelijke eisen voldoen. Volgens ADR en wet- en regelgeving worden deze stoffen geclassificeerd in de klasse 6.2. Dat geldt ook voor het verpakken en versturen per post of koerier van Corona-testen. Medicijnen of vaccins die worden vervoerd moeten voldoen aan richtsnoer van de Rijksoverheid. De UN heeft dit opgesteld onder de naam GDP

Goede Distributie Praktijken (afgekort als GDP) zijn het meest bekend en verwijzen naar richtlijnen voor de juiste distributie van medicijnen en aanverwante producten voor menselijk gebruik. GDP is een kwaliteitsborgingssysteem inclusief aankoop-, ontvangst-, opslag- en exportvereisten.

SDX is professioneel, efficiënt en bespaart u veel tijd!

U kunt dit simpel oplossen door de medische logistiek uit te besteden aan SDX BV. Denk dan aan ADR en IATA opleiding, advies, logistiek, transport, droogijs, UN verpakkingen of geconditioneerde en temperatuur gereguleerde opslag. Een telefoontje en wij regelen de rest voor u, ook de opmaak van de vervoersdocument! Wij kunnen u informeren over het classificeren van pathogeen materiaal, klinische trials, diagnostisch materiaal of biopten.

Alle zorg voor uw farmaceutische, biologische en gevaarlijke stoffen of klinische trials wordt u volledig uit handen genomen, indien nodig geconditioneerd op droogijs, of gekoeld. Tevens zijn wij uw logistiek partner voor medische opslag, handling, douaneformaliteiten, verpakken, gevalideerde en medische verpakkingen, polystyreen dozen, droogijs en temperatuurloggers.

Verpakken, opleiden en transport van uw klinische trials, vaccins of covid-19 testen.

Er zijn namelijk wettelijk eisen verbonden aan het behandelen, verpakken en vervoer van Cov-19 testen. Dat staat vermeld in het ADR en Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Zo moet een afgenomen coronatest worden geclassificeerd als UN6.2 vrijstelling UN3373 worden verpakt volgens P650. Aan het vervoer zijn regels verbonden, bijvoorbeeld zoals de opmaak van een vrachtbrief met de juiste informatie te vermelden. Ook dient een druk getest 95kPa seal bag en absorptie materiaal te worden gebruikt voor het verpakken en een degelijke buitenverpakking, zoals bijvoorbeeld een UN3370 Medische Verpakking SDX.

UN3373

Er is in het DGR/ADR/IATA een vrijstelling voor bepaalde stoffen, namelijk UN3373 Biologische stof categorie B. Dat geldt ook voor het verpakken en versturen per post of per koerier van Covid-19 of corona-testen.

Wij bieden passende oplossingen aan voor het transport via verschillende modaliteiten, volgens ADR, IMDG-code en IATA. Onze specialisatie ligt op het gebied van medische samples, diagnostisch materiaal of overige lab samples die gegarandeerd geconditioneerd dienen te blijven tijdens het transport. SDX kan door haar jarenlange ervaring in medisch transport per koerier over de weg en door de lucht u deze oplossing aanbieden onder de naam Biological Services.

Transport van medische samples, zoals: klinische trials, bloedbuisjes, ziekenhuismateriaal en ander medisch materiaal of lab samples. Volgens de wet- en regelgeving voor stoffen ingedeeld in de infectueuze stoffen klasse 6.2 en UN 3373 Biologische stof categorie B. Alle zorg voor uw geconditioneerde, farmaceutische, klinische, medische, gevaarlijke stoffen en diagnostische zendingen wordt u uit handen genomen. Zoals medisch transport, opslag, handling, douaneformaliteiten, verpakken, gevalideerde en medische verpakkingen, polystyreen dozen, droogijs en temperatuurloggers.

Wij bieden passende oplossingen aan voor het transport via verschillende modaliteiten, volgens ADR, IMDG-code en IATA. Onze specialisatie ligt op het gebied van medische samples, diagnostisch materiaal of overige lab samples die gegarandeerd geconditioneerd dienen te blijven tijdens het transport. SDX kan door haar jarenlange ervaring in medisch transport per koerier over de weg en door de lucht u deze oplossing aanbieden onder de naam Biological Services. Voor ziekenhuizen, klinieken en laboratoria.